Då vi är en förening som lutar sig tillbaka på en demokratisk värdegrund, har vi valt att överlåta rätten att besluta om både medlemsavgift och träningsavgift till vårt årsmöte. På årsmötet får alla som är 15 år och äldre och betalat sin medlemsavgift verksamhetsåret innan rösta. Vi tror på en delaktighet i föreningen och vill vara en förening som är till för alla, oavsett socioekonomiskt status. Mötet beslutade under årsmötet 2022 att medlemsavgifterna för 2022/23 skall vara 100 SEK för alla aktiva spelare.

Icke spelande medlem: Är medlemskapet för dig som vill stödja Malmö Rugby Clubs verksamhet. Du får information som skickas ut under året.


Livstidsmedlemskap: Är en medlemsform där du betalar en lite större summa (För icke spelande medlem) och får därefter information som går ut från klubben i resten av ditt liv. Klubben får då behålla dig i vårt medlemsregister och har lättare att hålla kontakten med dig. Ett bra medlemskap för tidigare spelare, ledare och supportrar som inte vill riskera att gå miste om inbjudan till någon bra jubileumsfest i framtiden.
Livstidsmedlemsskap 2500:-


Festtillfälle: Vill du vara med på klubbens aktiviteter, på klubben eller någon annan plats, skall du betala medlemsavgift. Fester på klubben kräver ditt medlemskap vid festtillfälle.Därtill kommer en tävlings- och träningsavgift för aktiva spelare.

Studerande och arbetssökande med intyg har 50 % reducerad träningsavgift. Vi erbjuder även möjlighet att delbetala sin avgift, efter att man har samtalat med vår kassör. Spelare från Skolrugby betalar medlemsavgift från och med sin andra debiteringsperiod.

Vi har en ambition att alla skall kunna spela rugby, därför kämpar vi med att hålla avgifterna låga och skapa lösningar för alla som vill vara med i vår klubb. Genom att vi inte har några betalda tränare, ledare, styrelsemedlemmar eller andra betalda positioner ämnar vi skapa en hållbar organisation som är motståndskraftig vid större utgifter.

Vår budget grundar sig på de stöd vi får från Malmö Stad, RF, SRF, sponsorer samt träningsavgifter och medlemsavgifter, och vi är ingen vinstdrivande organisation utan allt det som medlemmarna betalar skall tillbaka till medlemmarna i form av material, planhyror, stöttning vid resekostnader på längre matcher, match-kit m.m.

Träningsavgifter 2023

Seniorspelare         1200:-/halvår
Junior  U10-P18/F18        800:-/halvår
Junior U6-U8           500:-/halvår
Oldboys, ej seniorseriespel   600:-/år