STYRELSEN 2018

Ordförande: Jill Lundström
Sekreterare: Mats Hägg
Kassör: Vincent Lindberg

Ledamöter

Andrew Lane
Hampus Finström
Will Krause
Lars Anderberg
Jan Sjöholm
Anders Nordgren

Suppleanter

Boris Polimac