STYRELSEN 2016

Ordförande: Anders Nordgren
Vice Ordförande: Annika Svensson
Sekreterare: Mats Hägg
Kassör: Dick Fjelner

Ledamöter

Jill Lundström
Oscar Larsson
Lars Anderberg

Suppleanter

Otto Wimar Nilsson
Per Lindstrand
RC