Mikael Stolt

För tidigt och på ett alltför tragiskt sätt har en kär och trogen medlem till Malmö RC lämnat oss.

I sorg och saknad tvingas vi säga farväl till Mikael Stolt. Begravning kommer att äga rum i Uppståndelsens kapell, Limhamn, torsdag den 26 april kl. 13.00.

/ Dina vänner i Malmö Rugby Club