MEDELMSAVGIFTER 2018

Vem skall betala medlemsavgift och varför?

Den som deltar i Malmö Rugby Clubs olika aktiviteter är skyldig att betala medlemsavgift. Allt från träning, matcher och sociala aktiviteter. Medlemsavgiften är den största inkomsten för klubben och pengarna används till största del för att licensiera och försäkra spelare samt för att kunna genomföra klubbens verksamhet i form av träningar, deltagande i seriespel, deltagande i turneringar, utrustning, klubbhus, föreningsutveckling och utbildning.

Utdrag ur fjolårets protokoll från årsmötet:

Fastställande av medlemsavgifterna.
Mötet beslöt efter diskussion att medlemsavgifterna för 2018 skall vara 100 SEK för alla aktiva spelare. Därtill kommer en tävlings- och träningsavgift för aktiva spelare enligt följande –

Aktiva – Tävlings- träningsavgift/termin
Spelande födda 1997 och tidigare 1 400 SEK
Spelande födda 1998 och senare 900 SEK
Icke aktiva – medlemsavgift
Stödmedlemmar 200 SEK
Oldboys, ej seriespel 500 SEK
Familjemedlemskap -alla icke spelande i en familj 700 SEK
Livstids medlemskap -icke spelande 2500 SEK

Studerande och arbetssökande med intyg har 50 % reducerad träningsavgift.

Avgifterna 2018

Malmö Rugby Clubs årsmöte bestämde i år att gå ifrån de klassiska medlemsavgifterna för aktiva medlemmar. Det för att försöka få in fler aktiva medlemmar i klubben, t.ex. erbjuda skolrugbyspelare ett billigt medlemskap som kan leda till fler aktiviteter i klubbens regi.

Medlemsavgifter för aktiva medlemmar är uppdelade i medlemsavgift och tränings/tävlingsavgift. Medlemsavgiften är en årsavgift och träning/tävlingsavgiften är på halvårsbasis.

För alla aktiva medlemmar är medlemsavgiften och träningsavgiften enligt följande:

VEM Medlemsavgift Kalenderår Träningsavgift per halvår Januari – Juni och Juli – December Total årsavgift för aktiva medlemmar
Spelare födda 1993 och tidigare 100:- 700:- /Halvår 1500:-
Spelare födda 1994 och senare 100:- 450:- /Halvår 1000:-

 

Sedan har vi stödmedlemskap av olika slag

Typ av medlemskap Kostnad
Oldboys 35+ (Ej aktivt spelande men deltager i sociala rugby events) 500:-
Stödmedlemmar 500:-
Familjemedlemskap 700:-
Livstidsmedlemskap (Icke spelande) 2500:-

Lite om de olika typerna av stödmedlemskap

Icke spelande medlem: Är medlemskapet för dig som vill stödja Malmö Rugby Clubs verksamhet. Du får information som skickas ut under året. Att det är billigare för den som är yngre är för att de genererar lite extra bidrag till föreningen.

Familjemedlemskap: Är ett sätt för Malmö Rugby Club att utöka sitt medlemsantal i föreningen. För den medlemsformen betalar du eller någon annan i hushållet in avgiften och skriver ner namn och personnummer på personerna i hushållet. Fler medlemmar ger större rätt till bidrag, framför allt viktiga är de som är i åldern mellan 6-25. Spelande medlem är inte en del av familjemedlemskapet utan betalar normal medlems och tävlings/träningsavgift.

Livstidsmedlemskap: Är en medlemsform där du betalar en lite större summa (För icke spelande medlem) och får därefter information som går ut från klubben i resten av ditt liv. Klubben får då behålla dig i vårt medlemsregister och har lättare att hålla kontakten med dig. Ett bra medlemskap för tidigare spelare, ledare och supportrar som inte vill riskera att gå miste om inbjudan till någon bra jubileumsfest i framtiden.

Festtillfälle: Vill du vara med på klubbens aktiviteter, på klubben eller någon annan plats, skall du betala din avgift. Fester på klubben kräver ditt medlemskap vid festtillfälle.

Klubbens PlusGiro är: 531790-4

Frågor om medlemsavgiften maila till MEDLEMSREGISTRET

Mvh

Styrelsen