Årsmöte 2019

Malmö Rugby Club avhåller årsmöte den 5 mars klockan 19:00 på klubben.

Dagordning enligt stadgarna. Alla fyllda 15 år och som har betalat medlemsavgift för 2018 har rätt att rösta vid mötet.